Trang chủ

* Tin mới nhất
Chúc mừng các học sinh sau đã đạt học sinh giỏi cấp quận:

Phan Nghinh Nghinh

HSG mônTIẾNG TRUNG

Phan Đình Đình

HSG mônTIẾNG TRUNG

Từ HuyNam

HSG mônTIẾNG TRUNG

Mã TuyếtNhi

HSG mônTIẾNG TRUNG

Phùng HàoNguyên

HSG mônTIẾNG TRUNG

Ngô BộiNhư

HSG mônTIẾNG TRUNG

Đàm QuânXí

HSG mônTIẾNG TRUNG

Chung BộiSang

HSG mônTIẾNG TRUNG

Tăng Thoại Vỹ

HSG mônTIẾNG TRUNG

Nguyễn HoàngDuy

HSG mônLÝ

Nguyễn KimThủy

HSG mônLÝ

Nguyễn NgọcThiện

HSG mônHÓA

Trần Nguyễn NhậtMinh

HSG mônHÓA

Trương TuấnKiệt

HSG mônHÓA

Phạm HoàngCông

HSG mônĐỊA

Quảng Lê ThếNgân

HSG mônĐỊA

Tiêu Ngọc Như

HSG mônVĂN


Môn Hóa: 3 Bạn
Môn Lý: 2 bạn
Môn Tiếng Trung: 9 bạn

Môn Địa: 2 bạn
Môn Văn: 1 bạn
Tổng cộng: 17 bạn trong đó có 11 bạn vào đội tuyển.
* Hình ảnh hoạt động 


 THĂM ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG* Chi Bộ Đảng
Lễ kết nạp đảng viên mới:
 

* Học tập

 
* Chuyên môn

 
* Đoàn đội  

* Thư Viện  
Chủ đề năm học  
“Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”

THÔNG BÁO 
 Nhập điểm lần 1 qua: http://Smas.edu.vn đến hết ngày 24/10/2014 

Mừng Sinh Nhật  0
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang con (1): 1